หน้าหลัก อย. - กสทช. เดินหน้าสั่งระงับการออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ทั้งอาหารและเครื่องสาอางต่อเนื่อง พบจานวนช่องที่ออกอากาศลดลง ทีวีดิจิตอลเหลือเพียง 2 ช่อง


  ไฟล์เอกสารที่แนบ : | pc019_61.pdf
  โพสโดย : system admin วันที่ 2018-06-13 อ่าน 116
© copyright 2014 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข