ยาอมมะแว้ง 2018-04-03 อ่าน 67
ยาใบมะขามแขก 2018-04-03 อ่าน 38
Warfarin 5 mg tab 2018-02-05 อ่าน 27
Warfarin 3 mg tab 2018-02-05 อ่าน 44
Warfarin 2 mg tab 2018-02-05 อ่าน 28
salbu neb 2018-02-05 อ่าน 25
Insulin 70-30 Mixtard 10 ml 2018-02-05 อ่าน 67
DT vaccine 2018-02-05 อ่าน 23
Chlorpromazine 50 mg tab 2018-02-05 อ่าน 40
Antacil sus.Al+Mg_ 2018-02-05 อ่าน 52
Sterile water for injection 100 ML 2017-11-01 อ่าน 720
D5W 500 mL 2017-11-01 อ่าน 112
D5W 250 in 500 mL 2017-11-01 อ่าน 128
Tolperisone HCl 50 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 73
L-thyroxine 0.1 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 35
50% Glucose in water for injection 50 ml 2017-11-01 อ่าน 41
Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection 2017-11-01 อ่าน 176
Methyl Salicylate Cream 2017-11-01 อ่าน 137
Furosemide 500 mg tablets 2017-11-01 อ่าน 159
Sodium bicarbonate 300 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 75
Ibuprofen 400 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 88
Sterile water for Injection 100 ml 2017-11-01 อ่าน 158
Pioglitazone Hydrochloride 30 mg 2017-11-01 อ่าน 143
Methimazole 5 mg 2017-11-01 อ่าน 102
Lorazepam 0.5 mg. 2017-11-01 อ่าน 80
Hydralazine hydrochloride 25 mg 2017-11-01 อ่าน 127
Glipizide 5 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 74
Gemfibrozil 300 mg cap. 2017-11-01 อ่าน 47
0.9% NaCl ขนาด1000 ml Irrigation 2017-11-01 อ่าน 98
Theophylline 200 mg. SR Tablet 2017-11-01 อ่าน 59
Sodium Chloride 15% Enema 2017-11-01 อ่าน 158
Doxazocin 2 mg. Tablet 2017-11-01 อ่าน 86
Dexamethazone 4 mg. inj 2017-11-01 อ่าน 299
0.9% NSS 5 ml 2017-11-01 อ่าน 97
vidisic gel 2017-10-24 อ่าน 81
Tramadol HCl 50 mg inj 2017-10-24 อ่าน 136
Sulperazone inj 2017-10-24 อ่าน 75
Spironolactone 25 mg, Tablet 2017-10-24 อ่าน 205
Sodium Valproate Tablets 200 mg 2017-10-24 อ่าน 201
Sodium chloride 15% enema, 10 mL 2017-10-24 อ่าน 98
Sodium biphosphate and Sodium phosphate enema 2017-10-24 อ่าน 1113
Sodium bicarbonate 300 mg (SODAMINT) 2017-10-24 อ่าน 609
seretideMDI25_50 2017-10-24 อ่าน 114
Rabies vaccine (Verorab) 2017-10-24 อ่าน 111
Phenytoin Sodium 50 mg 2017-10-24 อ่าน 204
Penicillin G 5 MU for injection 2017-10-24 อ่าน 79
Oxytocin 10 IU INJ 2017-10-24 อ่าน 81
Ofoxacin 200 mg. Tablet 2017-10-24 อ่าน 85
MONTULAIR10 (Montelukast 10 mg) 2017-10-24 อ่าน 117
Montelukast 10mg Tablets 2017-10-24 อ่าน 66
Mometasone Furoate 50 mcg/dose Nasal Spray 2017-10-24 อ่าน 109
Metoprolol tartrate 100 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 172
METHYLDOPA 250 MG. TAB 2017-10-24 อ่าน 115
Methyl Salicylate Cream 30 g 2017-10-24 อ่าน 264
Lorazepam 2 mg 2017-10-24 อ่าน 102
Levertiracetam 500 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 45
Gentamycin sulfate 80 2017-10-24 อ่าน 112
Fluticasone 125 mcg MDI 2017-10-24 อ่าน 141
Fluphenazine 25 mg 2017-10-24 อ่าน 106
FLOCTIL (Azithromycin 250 mg) 2017-10-24 อ่าน 593
etoricoxib 90 mg 2017-10-24 อ่าน 118
Ertapenem 1 g for injection 2017-10-24 อ่าน 69
Diltiazem120 mg 2017-10-24 อ่าน 87
Colistin 150 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 185
Cloxacillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 110
Clotrimazole vaginal tablet 100 mg. 2017-10-24 อ่าน 155
Clonazepam tab 2 mg 2017-10-24 อ่าน 114
Clarithromycin 500 mg 2017-10-24 อ่าน 169
Ceftriaxone 1 gm 2017-10-24 อ่าน 101
Ceftazidime 1 G for injection 2017-10-24 อ่าน 148
Calcium carbonate 1,000 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 211
Budesonide nasal spray 2017-10-24 อ่าน 89
Brimonidine Tartrate 0.15 Eye Drops 2017-10-24 อ่าน 210
Bimatoprost 0.01% eye drops 2017-10-24 อ่าน 80
Berodual MDI 2017-10-24 อ่าน 68
Azithromycin 500 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 295
Aspirin 300 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 89
Aspirin 81 mg enteric-coated tablet 2017-10-24 อ่าน 72
Ampicillin Sodium 250 mg for injection 2017-10-24 อ่าน 78
Acetylcysteine granules 200 mg. 2017-10-24 อ่าน 127
Acetylcysteine 300 mg injection 2017-10-24 อ่าน 130
Triamcinolone 0.1% 30ml 2017-10-24 อ่าน 112
Lidocaine viscous 2% in 100ml 2017-10-24 อ่าน 204
Ampicillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 180
© copyright 2014 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข