ยาอมมะแว้ง 2018-04-03 อ่าน 110
ยาใบมะขามแขก 2018-04-03 อ่าน 75
Warfarin 5 mg tab 2018-02-05 อ่าน 59
Warfarin 3 mg tab 2018-02-05 อ่าน 77
Warfarin 2 mg tab 2018-02-05 อ่าน 59
salbu neb 2018-02-05 อ่าน 55
Insulin 70-30 Mixtard 10 ml 2018-02-05 อ่าน 114
DT vaccine 2018-02-05 อ่าน 52
Chlorpromazine 50 mg tab 2018-02-05 อ่าน 86
Antacil sus.Al+Mg_ 2018-02-05 อ่าน 101
Dicloxacillin dry syrup+cloxa 1g+methimazol 2018-02-05 อ่าน 145
Sterile water for injection 100 ML 2017-11-01 อ่าน 1067
D5W 500 mL 2017-11-01 อ่าน 154
D5W 250 in 500 mL 2017-11-01 อ่าน 176
Tolperisone HCl 50 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 110
L-thyroxine 0.1 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 64
50% Glucose in water for injection 50 ml 2017-11-01 อ่าน 72
Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection 2017-11-01 อ่าน 233
Methyl Salicylate Cream 2017-11-01 อ่าน 213
Furosemide 500 mg tablets 2017-11-01 อ่าน 257
Sodium bicarbonate 300 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 114
Ibuprofen 400 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 131
Sterile water for Injection 100 ml 2017-11-01 อ่าน 266
Pioglitazone Hydrochloride 30 mg 2017-11-01 อ่าน 217
Methimazole 5 mg 2017-11-01 อ่าน 147
Lorazepam 0.5 mg. 2017-11-01 อ่าน 119
Hydralazine hydrochloride 25 mg 2017-11-01 อ่าน 167
Glipizide 5 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 117
Gemfibrozil 300 mg cap. 2017-11-01 อ่าน 78
0.9% NaCl ขนาด1000 ml Irrigation 2017-11-01 อ่าน 151
Theophylline 200 mg. SR Tablet 2017-11-01 อ่าน 102
Sodium Chloride 15% Enema 2017-11-01 อ่าน 212
Doxazocin 2 mg. Tablet 2017-11-01 อ่าน 127
Dexamethazone 4 mg. inj 2017-11-01 อ่าน 375
0.9% NSS 5 ml 2017-11-01 อ่าน 143
vidisic gel 2017-10-24 อ่าน 142
Tramadol HCl 50 mg inj 2017-10-24 อ่าน 188
Sulperazone inj 2017-10-24 อ่าน 122
Spironolactone 25 mg, Tablet 2017-10-24 อ่าน 267
Sodium Valproate Tablets 200 mg 2017-10-24 อ่าน 274
Sodium chloride 15% enema, 10 mL 2017-10-24 อ่าน 150
Sodium biphosphate and Sodium phosphate enema 2017-10-24 อ่าน 1217
Sodium bicarbonate 300 mg (SODAMINT) 2017-10-24 อ่าน 751
seretideMDI25_50 2017-10-24 อ่าน 148
Rabies vaccine (Verorab) 2017-10-24 อ่าน 155
Phenytoin Sodium 50 mg 2017-10-24 อ่าน 277
Penicillin G 5 MU for injection 2017-10-24 อ่าน 122
Oxytocin 10 IU INJ 2017-10-24 อ่าน 123
Ofoxacin 200 mg. Tablet 2017-10-24 อ่าน 121
MONTULAIR10 (Montelukast 10 mg) 2017-10-24 อ่าน 169
Montelukast 10mg Tablets 2017-10-24 อ่าน 98
Mometasone Furoate 50 mcg/dose Nasal Spray 2017-10-24 อ่าน 149
Metoprolol tartrate 100 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 233
METHYLDOPA 250 MG. TAB 2017-10-24 อ่าน 162
Methyl Salicylate Cream 30 g 2017-10-24 อ่าน 350
Lorazepam 2 mg 2017-10-24 อ่าน 140
Levertiracetam 500 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 73
Gentamycin sulfate 80 2017-10-24 อ่าน 156
Fluticasone 125 mcg MDI 2017-10-24 อ่าน 195
Fluphenazine 25 mg 2017-10-24 อ่าน 149
FLOCTIL (Azithromycin 250 mg) 2017-10-24 อ่าน 808
etoricoxib 90 mg 2017-10-24 อ่าน 181
Ertapenem 1 g for injection 2017-10-24 อ่าน 106
Diltiazem120 mg 2017-10-24 อ่าน 124
Colistin 150 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 244
Cloxacillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 147
Clotrimazole vaginal tablet 100 mg. 2017-10-24 อ่าน 206
Clonazepam tab 2 mg 2017-10-24 อ่าน 153
Clarithromycin 500 mg 2017-10-24 อ่าน 221
Ceftriaxone 1 gm 2017-10-24 อ่าน 139
Ceftazidime 1 G for injection 2017-10-24 อ่าน 230
Calcium carbonate 1,000 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 256
Budesonide nasal spray 2017-10-24 อ่าน 124
Brimonidine Tartrate 0.15 Eye Drops 2017-10-24 อ่าน 281
Bimatoprost 0.01% eye drops 2017-10-24 อ่าน 114
Berodual MDI 2017-10-24 อ่าน 104
Azithromycin 500 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 329
Aspirin 300 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 130
Aspirin 81 mg enteric-coated tablet 2017-10-24 อ่าน 104
Ampicillin Sodium 250 mg for injection 2017-10-24 อ่าน 114
Acetylcysteine granules 200 mg. 2017-10-24 อ่าน 172
Acetylcysteine 300 mg injection 2017-10-24 อ่าน 192
Triamcinolone 0.1% 30ml 2017-10-24 อ่าน 167
Lidocaine viscous 2% in 100ml 2017-10-24 อ่าน 310
Ampicillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 229
© copyright 2014 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข