ยาอมมะแว้ง 2018-04-03 อ่าน 143
ยาใบมะขามแขก 2018-04-03 อ่าน 93
Warfarin 5 mg tab 2018-02-05 อ่าน 74
Warfarin 3 mg tab 2018-02-05 อ่าน 96
Warfarin 2 mg tab 2018-02-05 อ่าน 73
salbu neb 2018-02-05 อ่าน 66
Insulin 70-30 Mixtard 10 ml 2018-02-05 อ่าน 150
DT vaccine 2018-02-05 อ่าน 63
Chlorpromazine 50 mg tab 2018-02-05 อ่าน 106
Antacil sus.Al+Mg_ 2018-02-05 อ่าน 153
Dicloxacillin dry syrup+cloxa 1g+methimazol 2018-02-05 อ่าน 173
Sterile water for injection 100 ML 2017-11-01 อ่าน 1351
D5W 500 mL 2017-11-01 อ่าน 188
D5W 250 in 500 mL 2017-11-01 อ่าน 200
Tolperisone HCl 50 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 141
L-thyroxine 0.1 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 80
50% Glucose in water for injection 50 ml 2017-11-01 อ่าน 96
Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection 2017-11-01 อ่าน 272
Methyl Salicylate Cream 2017-11-01 อ่าน 289
Furosemide 500 mg tablets 2017-11-01 อ่าน 370
Sodium bicarbonate 300 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 138
Ibuprofen 400 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 161
Sterile water for Injection 100 ml 2017-11-01 อ่าน 373
Pioglitazone Hydrochloride 30 mg 2017-11-01 อ่าน 265
Methimazole 5 mg 2017-11-01 อ่าน 173
Lorazepam 0.5 mg. 2017-11-01 อ่าน 151
Hydralazine hydrochloride 25 mg 2017-11-01 อ่าน 208
Glipizide 5 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 148
Gemfibrozil 300 mg cap. 2017-11-01 อ่าน 101
0.9% NaCl ขนาด1000 ml Irrigation 2017-11-01 อ่าน 206
Theophylline 200 mg. SR Tablet 2017-11-01 อ่าน 127
Sodium Chloride 15% Enema 2017-11-01 อ่าน 259
Doxazocin 2 mg. Tablet 2017-11-01 อ่าน 167
Dexamethazone 4 mg. inj 2017-11-01 อ่าน 453
0.9% NSS 5 ml 2017-11-01 อ่าน 166
vidisic gel 2017-10-24 อ่าน 203
Tramadol HCl 50 mg inj 2017-10-24 อ่าน 209
Sulperazone inj 2017-10-24 อ่าน 141
Spironolactone 25 mg, Tablet 2017-10-24 อ่าน 316
Sodium Valproate Tablets 200 mg 2017-10-24 อ่าน 333
Sodium chloride 15% enema, 10 mL 2017-10-24 อ่าน 169
Sodium biphosphate and Sodium phosphate enema 2017-10-24 อ่าน 1324
Sodium bicarbonate 300 mg (SODAMINT) 2017-10-24 อ่าน 895
seretideMDI25_50 2017-10-24 อ่าน 186
Rabies vaccine (Verorab) 2017-10-24 อ่าน 183
Phenytoin Sodium 50 mg 2017-10-24 อ่าน 341
Penicillin G 5 MU for injection 2017-10-24 อ่าน 158
Oxytocin 10 IU INJ 2017-10-24 อ่าน 148
Ofoxacin 200 mg. Tablet 2017-10-24 อ่าน 139
MONTULAIR10 (Montelukast 10 mg) 2017-10-24 อ่าน 198
Montelukast 10mg Tablets 2017-10-24 อ่าน 109
Mometasone Furoate 50 mcg/dose Nasal Spray 2017-10-24 อ่าน 166
Metoprolol tartrate 100 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 286
METHYLDOPA 250 MG. TAB 2017-10-24 อ่าน 187
Methyl Salicylate Cream 30 g 2017-10-24 อ่าน 454
Lorazepam 2 mg 2017-10-24 อ่าน 166
Levertiracetam 500 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 83
Gentamycin sulfate 80 2017-10-24 อ่าน 189
Fluticasone 125 mcg MDI 2017-10-24 อ่าน 218
Fluphenazine 25 mg 2017-10-24 อ่าน 176
FLOCTIL (Azithromycin 250 mg) 2017-10-24 อ่าน 1119
etoricoxib 90 mg 2017-10-24 อ่าน 242
Ertapenem 1 g for injection 2017-10-24 อ่าน 123
Diltiazem120 mg 2017-10-24 อ่าน 138
Colistin 150 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 277
Cloxacillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 175
Clotrimazole vaginal tablet 100 mg. 2017-10-24 อ่าน 239
Clonazepam tab 2 mg 2017-10-24 อ่าน 171
Clarithromycin 500 mg 2017-10-24 อ่าน 268
Ceftriaxone 1 gm 2017-10-24 อ่าน 159
Ceftazidime 1 G for injection 2017-10-24 อ่าน 280
Calcium carbonate 1,000 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 283
Budesonide nasal spray 2017-10-24 อ่าน 138
Brimonidine Tartrate 0.15 Eye Drops 2017-10-24 อ่าน 353
Bimatoprost 0.01% eye drops 2017-10-24 อ่าน 126
Berodual MDI 2017-10-24 อ่าน 130
Azithromycin 500 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 347
Aspirin 300 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 154
Aspirin 81 mg enteric-coated tablet 2017-10-24 อ่าน 120
Ampicillin Sodium 250 mg for injection 2017-10-24 อ่าน 140
Acetylcysteine granules 200 mg. 2017-10-24 อ่าน 190
Acetylcysteine 300 mg injection 2017-10-24 อ่าน 245
Triamcinolone 0.1% 30ml 2017-10-24 อ่าน 219
Lidocaine viscous 2% in 100ml 2017-10-24 อ่าน 373
Ampicillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 269
© copyright 2014 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข