ยาอมมะแว้ง 2018-04-03 อ่าน 19
ยาใบมะขามแขก 2018-04-03 อ่าน 23
Warfarin 5 mg tab 2018-02-05 อ่าน 23
Warfarin 3 mg tab 2018-02-05 อ่าน 30
Warfarin 2 mg tab 2018-02-05 อ่าน 21
salbu neb 2018-02-05 อ่าน 22
Insulin 70-30 Mixtard 10 ml 2018-02-05 อ่าน 35
DT vaccine 2018-02-05 อ่าน 20
Chlorpromazine 50 mg tab 2018-02-05 อ่าน 27
Antacil sus.Al+Mg_ 2018-02-05 อ่าน 38
Sterile water for injection 100 ML 2017-11-01 อ่าน 353
D5W 500 mL 2017-11-01 อ่าน 81
D5W 250 in 500 mL 2017-11-01 อ่าน 104
Tolperisone HCl 50 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 60
L-thyroxine 0.1 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 31
50% Glucose in water for injection 50 ml 2017-11-01 อ่าน 38
Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection 2017-11-01 อ่าน 102
Methyl Salicylate Cream 2017-11-01 อ่าน 83
Furosemide 500 mg tablets 2017-11-01 อ่าน 108
Sodium bicarbonate 300 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 57
Ibuprofen 400 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 61
Sterile water for Injection 100 ml 2017-11-01 อ่าน 94
Pioglitazone Hydrochloride 30 mg 2017-11-01 อ่าน 111
Methimazole 5 mg 2017-11-01 อ่าน 62
Lorazepam 0.5 mg. 2017-11-01 อ่าน 52
Hydralazine hydrochloride 25 mg 2017-11-01 อ่าน 84
Glipizide 5 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 59
Gemfibrozil 300 mg cap. 2017-11-01 อ่าน 42
0.9% NaCl ขนาด1000 ml Irrigation 2017-11-01 อ่าน 74
Theophylline 200 mg. SR Tablet 2017-11-01 อ่าน 49
Sodium Chloride 15% Enema 2017-11-01 อ่าน 97
Doxazocin 2 mg. Tablet 2017-11-01 อ่าน 65
Dexamethazone 4 mg. inj 2017-11-01 อ่าน 180
0.9% NSS 5 ml 2017-11-01 อ่าน 67
vidisic gel 2017-10-24 อ่าน 61
Tramadol HCl 50 mg inj 2017-10-24 อ่าน 88
Sulperazone inj 2017-10-24 อ่าน 52
Spironolactone 25 mg, Tablet 2017-10-24 อ่าน 164
Sodium Valproate Tablets 200 mg 2017-10-24 อ่าน 112
Sodium chloride 15% enema, 10 mL 2017-10-24 อ่าน 78
Sodium biphosphate and Sodium phosphate enema 2017-10-24 อ่าน 1006
Sodium bicarbonate 300 mg (SODAMINT) 2017-10-24 อ่าน 387
seretideMDI25_50 2017-10-24 อ่าน 92
Rabies vaccine (Verorab) 2017-10-24 อ่าน 83
Phenytoin Sodium 50 mg 2017-10-24 อ่าน 143
Penicillin G 5 MU for injection 2017-10-24 อ่าน 62
Oxytocin 10 IU INJ 2017-10-24 อ่าน 69
Ofoxacin 200 mg. Tablet 2017-10-24 อ่าน 60
MONTULAIR10 (Montelukast 10 mg) 2017-10-24 อ่าน 83
Montelukast 10mg Tablets 2017-10-24 อ่าน 46
Mometasone Furoate 50 mcg/dose Nasal Spray 2017-10-24 อ่าน 73
Metoprolol tartrate 100 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 113
METHYLDOPA 250 MG. TAB 2017-10-24 อ่าน 79
Methyl Salicylate Cream 30 g 2017-10-24 อ่าน 179
Lorazepam 2 mg 2017-10-24 อ่าน 89
Levertiracetam 500 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 38
Gentamycin sulfate 80 2017-10-24 อ่าน 77
Fluticasone 125 mcg MDI 2017-10-24 อ่าน 78
Fluphenazine 25 mg 2017-10-24 อ่าน 78
FLOCTIL (Azithromycin 250 mg) 2017-10-24 อ่าน 303
etoricoxib 90 mg 2017-10-24 อ่าน 79
Ertapenem 1 g for injection 2017-10-24 อ่าน 56
Diltiazem120 mg 2017-10-24 อ่าน 62
Colistin 150 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 123
Cloxacillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 76
Clotrimazole vaginal tablet 100 mg. 2017-10-24 อ่าน 95
Clonazepam tab 2 mg 2017-10-24 อ่าน 80
Clarithromycin 500 mg 2017-10-24 อ่าน 110
Ceftriaxone 1 gm 2017-10-24 อ่าน 89
Ceftazidime 1 G for injection 2017-10-24 อ่าน 88
Calcium carbonate 1,000 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 161
Budesonide nasal spray 2017-10-24 อ่าน 69
Brimonidine Tartrate 0.15 Eye Drops 2017-10-24 อ่าน 132
Bimatoprost 0.01% eye drops 2017-10-24 อ่าน 64
Berodual MDI 2017-10-24 อ่าน 55
Azithromycin 500 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 274
Aspirin 300 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 70
Aspirin 81 mg enteric-coated tablet 2017-10-24 อ่าน 56
Ampicillin Sodium 250 mg for injection 2017-10-24 อ่าน 60
Acetylcysteine granules 200 mg. 2017-10-24 อ่าน 79
Acetylcysteine 300 mg injection 2017-10-24 อ่าน 96
Triamcinolone 0.1% 30ml 2017-10-24 อ่าน 62
Lidocaine viscous 2% in 100ml 2017-10-24 อ่าน 116
Ampicillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 93
© copyright 2014 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข