หน้าหลัก งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ


Sterile water for injection 100 ML 2017-11-01 อ่าน 58
D5W 500 mL 2017-11-01 อ่าน 27
D5W 250 in 500 mL 2017-11-01 อ่าน 37
Tolperisone HCl 50 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 23
L-thyroxine 0.1 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 9
50% Glucose in water for injection 50 ml 2017-11-01 อ่าน 16
Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection 2017-11-01 อ่าน 29
Methyl Salicylate Cream 2017-11-01 อ่าน 20
Furosemide 500 mg tablets 2017-11-01 อ่าน 31
Sodium bicarbonate 300 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 23
Ibuprofen 400 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 22
Sterile water for Injection 100 ml 2017-11-01 อ่าน 19
Pioglitazone Hydrochloride 30 mg 2017-11-01 อ่าน 27
Methimazole 5 mg 2017-11-01 อ่าน 14
Lorazepam 0.5 mg. 2017-11-01 อ่าน 13
Hydralazine hydrochloride 25 mg 2017-11-01 อ่าน 24
Glipizide 5 mg tablet 2017-11-01 อ่าน 23
Gemfibrozil 300 mg cap. 2017-11-01 อ่าน 17
0.9% NaCl ขนาด1000 ml Irrigation 2017-11-01 อ่าน 20
Theophylline 200 mg. SR Tablet 2017-11-01 อ่าน 17
Sodium Chloride 15% Enema 2017-11-01 อ่าน 24
Doxazocin 2 mg. Tablet 2017-11-01 อ่าน 19
Dexamethazone 4 mg. inj 2017-11-01 อ่าน 44
0.9% NSS 5 ml 2017-11-01 อ่าน 14
vidisic gel 2017-10-24 อ่าน 16
Tramadol HCl 50 mg inj 2017-10-24 อ่าน 37
Sulperazone inj 2017-10-24 อ่าน 11
Spironolactone 25 mg, Tablet 2017-10-24 อ่าน 49
Sodium Valproate Tablets 200 mg 2017-10-24 อ่าน 36
Sodium chloride 15% enema, 10 mL 2017-10-24 อ่าน 31
Sodium bicarbonate 300 mg (SODAMINT) 2017-10-24 อ่าน 93
seretideMDI25_50 2017-10-24 อ่าน 41
Rabies vaccine (Verorab) 2017-10-24 อ่าน 32
Phenytoin Sodium 50 mg 2017-10-24 อ่าน 37
Penicillin G 5 MU for injection 2017-10-24 อ่าน 20
Oxytocin 10 IU INJ 2017-10-24 อ่าน 22
Ofoxacin 200 mg. Tablet 2017-10-24 อ่าน 18
Norephinephrine 4 mg 2017-10-24 อ่าน 21
MONTULAIR10 (Montelukast 10 mg) 2017-10-24 อ่าน 15
Montelukast 10mg Tablets 2017-10-24 อ่าน 10
Mometasone Furoate 50 mcg/dose Nasal Spray 2017-10-24 อ่าน 26
Metoprolol tartrate 100 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 27
METHYLDOPA 250 MG. TAB 2017-10-24 อ่าน 23
Methyl Salicylate Cream 30 g 2017-10-24 อ่าน 44
Lorazepam 2 mg 2017-10-24 อ่าน 31
Levertiracetam 500 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 12
Gentamycin sulfate 80 2017-10-24 อ่าน 21
Fluticasone 125 mcg MDI 2017-10-24 อ่าน 23
Fluphenazine 25 mg 2017-10-24 อ่าน 29
FLOCTIL (Azithromycin 250 mg) 2017-10-24 อ่าน 54
etoricoxib 90 mg 2017-10-24 อ่าน 23
Ertapenem 1 g for injection 2017-10-24 อ่าน 16
Diltiazem120 mg 2017-10-24 อ่าน 16
Colistin 150 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 24
Cloxacillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 16
Clotrimazole vaginal tablet 100 mg. 2017-10-24 อ่าน 31
Clonazepam tab 2 mg 2017-10-24 อ่าน 21
Clarithromycin 500 mg 2017-10-24 อ่าน 32
Ceftriaxone 1 gm 2017-10-24 อ่าน 25
Ceftazidime 1 G for injection 2017-10-24 อ่าน 35
Calcium carbonate 1,000 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 31
Budesonide nasal spray 2017-10-24 อ่าน 21
Brimonidine Tartrate 0.15 Eye Drops 2017-10-24 อ่าน 44
Bimatoprost 0.01% eye drops 2017-10-24 อ่าน 24
Berodual MDI 2017-10-24 อ่าน 21
Azithromycin 500 mg for Injection 2017-10-24 อ่าน 17
Aspirin 300 mg tablet 2017-10-24 อ่าน 23
Aspirin 81 mg enteric-coated tablet 2017-10-24 อ่าน 20
Ampicillin Sodium 250 mg for injection 2017-10-24 อ่าน 17
Acetylcysteine granules 200 mg. 2017-10-24 อ่าน 20
Acetylcysteine 300 mg injection 2017-10-24 อ่าน 29
Triamcinolone 0.1% 30ml 2017-10-24 อ่าน 18
Lidocaine viscous 2% in 100ml 2017-10-24 อ่าน 37
Ampicillin Sodium 1 gm for injection 2017-10-24 อ่าน 27
pptนำเสนอRDU-31ตค59 2016-10-31 อ่าน 2829
CIPO ระบบคบส.2559 2016-10-30 อ่าน 680
R2R ASU_รพ.ศิริราช 2015-05-22 อ่าน 28799
บันทึกคำให้การ 2015-01-14 อ่าน 161
© copyright 2014 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข